https://sesjewellery.com/wp-content/themes/bosa/assets/images/preloader1.gif

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy


 

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie towaru a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części.

Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu [email protected]. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: SES Jewellery Agnieszka Stoparek ul.Stankowizna 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użyłeś przy zakupie, chyba że uzgodnisz z nami inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla sklepu z żadnymi kosztami. Wstrzymujemy się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Dokonamy również korekty uprzednio przekazanych Tobie dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca)

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niepfabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w Regulaminie sklepu SES Jewellery.

 

Reklamacje


 

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres SES Jewellery Agnieszka Stoparek ul.Stankowizna 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wzór formularza reklamacji znajdziesz tutaj

Reklamowany towar należy wysłać na adres: SES Jewellery Agnieszka Stoparek ul.Stankowizna 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Dostarczenie nam towaru następuje na nasz koszt.

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,

  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,

  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli jest kompletne bądź uzupełnienia jeżeli to było wymagane. .

Możemy poprosić o uzupełnienie reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji.

 

Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

 

Formularze:

Odstąpienie od umowy

Formularz reklamacji